Ook fit worden? Meld je nu gratis aan voor ons 12-weken programma!

DREAMFIT

Dreamfit fysiotherapie – Klachtenregeling

Klachtenregeling DreamFit Fysiotherapie

Interne klachtenregeling

DreamFit Fysiotherapie hanteert onder andere een interne klachtenregeling voor klachten die betrekking hebben tot de behandeling maar ook voor andere zaken die te maken hebben met onze praktijkvoering. Doel van deze interne klachtenregeling is om klachten snel en samen met de betrokkenen op te lossen.

Heb je klachten over onze medewerkers, de handelingen of over onze praktijkvoering? Dan kun je bij ons hierover een klacht indienen. Dit kan op verschillende manieren:

Bij de behandelend therapeut.
Bij andere collega therapeuten.
Bij de praktijkhouder C.M. Tuitman via de mail op: corne@dreamfitfysiotherapie.nl
Het invullen van het “klachtenformulier” onderaan dit document en via de mail op te sturen naar: info@dreamfitfysiotherapie.nl
Het “klachtenformulier” bij de balie van DreamFit inleveren. Hier is tevens een “klachtenformulier” verkrijgbaar.

Een schriftelijke reactie van DreamFit Fysiotherapie dient binnen 14 dagen na melding plaats te vinden. DreamFit Fysiotherapie neemt zo snel mogelijk contact op met de klager en zoekt daarbij snel naar een passende oplossing. Tevens neemt DreamFit Fysiotherapie intern contact op met de betreffende medewerker om de klacht te bespreken.

Mocht je ondanks alle inspanningen niet tevreden zijn met de uitkomst of de getroffen maatregelen dan zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.

Klachtencommissie KNGF

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door het KNGF. Hier kunt je jouw klachten kosteloos kenbaar maken. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die is ingesteld door het KNGF, de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland. De klachtencommissie beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten die zelfstandig of in een praktijk werkzaam zijn.

De klachtencommissie kan op jou verzoek een bemiddelaar inschakelen die met jou het probleem tussen jou en jouw therapeut probeert op te lossen. Als je geen bemiddeling wenst of als de bemiddeling niet leidt tot het gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie een klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en een mogelijke hoorzitting met een mondelinge behandeling.

De klachtencommissie komt met een oordeel over de klachten en geeft eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut of de praktijk hoe deze klacht in de toekomst voorkomen kan worden. De fysiotherapeut of praktijk moet op de aanbevelingen reageren maar hoeft ze niet op te volgen. Hierbij wordt de therapeut of praktijk vooral aangesproken op zijn professionaliteit. Er kan geen schadevergoeding of straffen opgelegd worden door de klachtencommissie van het KNGF. Verder kan de klachtencommissie geen uitspraken doen over financiële kwesties zoals het terugbetalen of niet betalen van nota’s waarover discussie ontstaat. Over financiële kwesties verwijzen wij je graag naar ons praktijkreglement.

Regionaal tuchtcollege

De formele en tevens openbare weg om jouw klachten in te dienen is via het regionaal tuchtcollege in Groningen. Hier kan een een fysiotherapeut berispt worden mocht een klacht gegrond worden verklaard. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en is vergelijkbaar met de klachtencommissie van het KNGF. Verschil hierbij is dat de zittingen openbaar zijn en dat de uitspraken van het regionaal tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut.

Adressen

DreamFit Fysiotherapie

Verlengde Hereweg 115

9721AJ Groningen

050- 205 30 17

KNGF Klachtencommissie

Secretaris KNGF

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

033 – 467 29 00

Regionaal tuchtcollege

Oude Ebbingestraat 91

9712HG Groningen

050 – 314 06 40